Burc Yorumları

 • Gunluk burc
 • Gunluk burc
 • Gunluk burc
 • Gunluk burc
 • Gunluk burc
 • Gunluk burc
 • Gunluk burc
 • Gunluk burc
 • Gunluk burc
 • Gunluk Burc oku
 • Gunluk Burc oku
 • Gunluk Burc oku
 • IRC Komutlari Mavi irc Mavi IRC

  Nickserv Komutları iRC - Sohbet Chat Sitesi Ücretsiz Sohbet

  IRC SUNUCU LARINDA KULLANILAN  SERVİS KOMUTLARI

  NICKSERV (Nick kayıt etme, diğer servisleri kullamak için kullanılan vb. Servis. )

  Nick Şifresi 15 gün girmezse Nick kaydı düşer

  1. Nick’i kayıt etme.

  REGISTER: /ns register şifre eposta

  Bu komut nickleri NickServ’le kaydetmeye yarar
  Notlar: Herzaman iyi bir şifre kullanın ve eposta bölümüne GERÇEK eposta adresinizi yazın. Eğer unutulursa şifreyi geri almak için tek yol eposta dır. Eğer kullanıcı nickinin şifresini 30 gün içinde girmesse nickinin kaydı ve nicke kayıtlı olan kanallar ve memolarda düşer.

  Örnek: /ns register 0000 sisus@deneme.com

  2. Nick’in şifresini girme.

  IDENTIFY: /ns identify şifre yada /pass şifre
  Nick’in şifresini girmeye yarar.

  Örnek: /ns identify 0000 veya /pass 0000

  3. Nick’in şifresi girilmediği zaman sunucu tarafından değiştirilmesi.

  KILL: /ns set kill on/off
  Bu komut nicki korumaya yarar. Eğer 60 sn içinde nick şifresi girilmezse nicki kullanmaya çalışan kişinin nicki guestXXXXX ‘e çevrilir.

  Örnek: /ns set kill on

  4. Nick başkası tarafıdan kullanıldığı zaman nasıl düşürüleceği.

  RECOVER: /ns recover nick şifre
  Bu komut nickini başkası kullandığında kullanan kişinin bağlantısını kopartmak için kullanılır.
  Örnek: /ns recover sisus 0000

  5. Nick asılı kaldığı zaman nasıl düşürüleceği.

  GHOST: /ns ghost nick şifre
  Hattan düştüğümüzde nickimiz asılı kaldığında bu komut kullanılır.

  Örnek: /ns ghost sisus 0000

  6. Nick’in kaydının düşürülmesi.

  DROP: /ns drop nick
  Nickin kaydının düşmesini sağlar.
  Komutu kullanmadan önce şifreyi girmek gerekir.
  Not: Eğer nickiniz düşürse kanalınız da düşer.

  Örnek: /ns drop sisus

  7. Kayıtlı Nick’ler hakkında bilgi alma.

  INFO: /ns info nick
  Bu komut nickserv’le kayıtlı bir nick hakkında bilgi verir. Kayıt tarihi, en son ne zaman IRC’ye girdiği, kullanıcı’nın adresi vb.

  Örnek: /ns info sisus

  8. Nick’in şifresini değiştirme.

  PASSWD: /ns set passwd yeni.şifre
  Nick şifresini değiştirmeye yarar.

  Örnek: /ns set passwd 1111

  9. Nick’in e-posta adresini değiştirme.

  EMAIL: /ns set email yeni.mail
  Nick bilgisindeki eposta adresini değiştirmeye yarar.
  Örnek: /ns set email deneme@deneme.com

  10. RELEASE: /release nickname şifre

  Bu komut nick “enforcer” tarafından tutulduğunda kullanılır

  11. ACC /ns acc nickname

  Bu komut bir kullanıcının nickinin şifresini girip girmediğini bildirir.

  Possible displays:

  Kullanıcı online değil, nick kayıtlı değil

  ..Acc 0 (Hiçbir yetkisi yok)

  ..Acc 1 (adresi access liste ile uyuşuyor)

  ..Acc 2 (nickin şifresini girmiş)

  12.ACCESS: /ns access list.

  .user@host kalıbındaki adresleri access listenize eklemenize çıkarmanıza-listelemenize yarar.

  Not : Nick kayıt ederken o andaki user@host access otamatik olarak eklenir

  /ns access add < user@host mask >

  /ns access del < user@host mask >

  /ns access wipe

  13.WATCH : /ns watch add/del/list < nick channel >

  Bu komut watch listenizi düzenlemenize yarar. Bu Liste nafity listesi gibidir.

  /ns watch add nick (estrella)

  14-BUDDY /ns buddy add/del/list < nick/channel >

  Bu komut buddy listenizi düzenlemenize yarar. Watch listesinin aynısıdır ve nofity listesine benzer

  /ns buddy add nick (ninja)

  15-LISTCHANS : /ns listchans nickname

  Yetkiniz access olan kanalları listelemenize yarar. Sadece kendi nikiniz için bu komutu kullanabilirsiniz.

  16-AUTH : /ns AUTH <commmand> [<nick/id>]

  AUTH komutu birini watch/buddy listenize eklerkenki onaydır.

  LIST – istekleri gösterir.

  VIEW – istek mesajını gösterir

  READ – istek mesajını gösterir

  APPROVE – isteği onaylar

  ACCEPT – isteği onaylar

  DECLINE – isteği geri çevirir

  REJECT – isteği geri çevirir

  CHANSERV (Kanal kayıt etme, kanala girince op olmanı sağlan vb. Servis.)
  Not: Bu servisi kullanabilmek için kullandığınız Nick’in NickServ tarafından kayıtlı olması gerekli.

  1. Kanalı kayıt etme.

  REGISTER: /cs register #kanal şifre tanım
  Bu komut bir kanalı kayıt etmeye yarar.
  Tanım kısmına kanalın neyle alakalı olduğu yazılır. Genel sohbet,yetişkin,hobiler gibi…

  Örnek: /cs register #deneme 0000 Bilgisayar

  2. Kanal şifresinin girilmesi.

  IDENTIFY: /cs identify #kanal şifre
  Bu komut kanalın şifresini girerek kanalın size ait olduğunu göstermeye ve tam yetki almanıza yarar.
  Örnek: /cs identify #deneme 0000

  3. Kanalın düşürülmesi.

  DROP: /cs drop #kanal
  Kanalın kaydının düşürülmesine yarar.
  Kullanımdan önce kurucunun kanal şifresini girmesi gerekir.

  Örnek: /cs deop #deneme

  4. Kayıtlı kanallar hakkında bilgi alma.

  INFO: /cs info #kanal
  Kanalın kurucusunun (founder) kim olduğunu, kurulduğu tarihi… gösterir.

  Örnek: /cs info #deneme

  5. Operatorluk(@) verme/alma.

  OP: /cs op #kanal nick
  Komut Nick’e belirtilen kanalda op verir.Verilen (@) op’luk geçicidir.
  Sadece Aop ve daha yetkili kullanıcılar kullanabilir. Eğer kanalın “secured ops” seçeneği açıksa ve belirtilen kullanıcılar kanalın aop/sop listesinde değilse komut çalışmaz.
  Örnek: /cs op #deneme sisus

  DEOP: /cs deop #kanal nick
  Komut operatörlerin operatörlüğünü geri almaya yarar. Sadece aop ve daha yetkililer kullanabilir.

  Örnek: /cs deop #deneme sisus

  6. Kanaldaki bir kullanıcıya yetki verme/alma/yetkisini yükseltme.

  UOP: /cs uop #kanal add nick
  Uoplar kanal modlarında hiçbir değişiklik görmezler (@ yada + yok). Kanal Uop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.
  Örnek: /cs uop #deneme add sisus

  VOP: /cs vop #kanal add nick
  Vopların nicklerinin yanında + bulunur. Kendilerini kanala davet (invite) ettirebilirler. Kanal Vop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.
  Kullanılabilecek komutlar /cs vop #kanal add/del/wipe ve list
  Örnek: /cs vop #deneme add sisus

  AOP: /cs aop #kanal add nick
  Aoplar sadece soplar ve kurucu (founder) tarafından eklenebilir, Aoplar kullanıcıları kanaldan atabilir/yasaklayabilirler (ban) Kanal Aop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.
  Kullanılabilecek komutlar /cs aop #kanal add/del/wipe ve list
  Örnek: /cs aop #deneme add sisus

  SOP: /cs sop #kanal add nick
  Soplar sadece kurucu (founder) tarafından eklebilir, Soplar kanal Aop/Vop/Uop listesine kullanıcıları ekleyebilir/çıkarabilir/listeyi temizleyebilir (Add/del/wipe), kanalda akick, mkick komutunu uygulayabilirler. Kanal Sop listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.
  Örnek: /cs sop #deneme add sisus

  7. Artı (voice) verme/alma.

  VOICE: /cs voice #kanal nick
  Komutu bir kullanıcıya artı (voice) vermek için kullanılır.Verilen artı (voice) geçicidir.

  Örnek: /cs voice #deneme sisus

  DEVOICE: /cs devoice #kanal nick
  Komutu bir kullanıcıdan artı (voice) almak için kullanılır.
  Örnek: /cs devoice #deneme sisus

  8. Kullanıcının kanala girmesini tamamiyle yasaklama.

  AKICK: /cs akick #kanal add nick

  Akick sadece aop, sop ve kurucu (founder) tarafından eklenebilir. Kanal Akick listesine en fazla 250 kişi eklenebilir.Kullanılabilecek komutlar /cs akick #kanal add/del/wipe ve list
  Örnek: /cs akick #deneme add sisus

  9. Konu yazma yetkisi.

  TOPICLOCK: /cs set #kanal topiclock founder/sop/aop/off
  Komut kanal kurucusunun kanal başlığının (topic) hangi yetkideki kullanıcıların değiştirebilmesini seçmesini sağlar.

  Örnek: /cs set #deneme topiclok aop

  10. Kanalda kimse olmasa bile konunun sabit kalması.

  KEEPTOPIC: /cs set #kanal keeptopic on/off
  Komut aktif olduğunda; kanalda kimse kalmayınca cs topic’i kaydeder ve yeniden kanala biri girdiğinde eski topic’i yeniden girer.

  Örnek: /cs set #deneme keeptopic on

  11. Kanal kurucusunu değiştirme.

  FOUNDER: /cs set #kanal founder
  Kanalın kurucusunun değiştirilmesini sağlar. Komut sadece yeni kurucu olacak kişi tarafından kullanılır fakat önce kanalın şifresini girmesi gerekir.
  Örnek: /cs set #deneme founder

  12. Kanal şifresini değiştirme.

  PASSWD: /cs set #kanal passwd yenişifre

  Kanalın şifresini değiştirmek için kullanılır. Kullanımdan önce kurucunun kanal şifresini girmesi gerekir.
  Örnek: /cs set #deneme passwd 1111

  13- /cs mkick #kanal kanaldaki herkesi ban

  14- /cs unban #kanal adı nick sürekli ban

  15- /msg chanserv akick #kanal nick

  16- INVİTE : CS invite #kanal adı

  Komut eğer kanalın modu +i ise kullanılmalıdır.

  Diğer kullanıcılar chanServ i kullanarak davet ettiremezler.

  17- MDEOP /cs mdeop #kanal

  Bu komut kanaldaki herkesin opunu alır. Kanal kurucusunun opluğu geri almaz.

  18-MKICK /cs mkick #kanal

  komut kanaldaki herkesi kanaldan atar *!*@* adresini kanala yasaklar (ban), kanalın modunu +1 olarak değiştirir.

  19- UNBAN : /cs unban #kanal me/all

  Bu komut belirtilen kanaldaki yasakları (ban) çözer.

  Me seçeneği sadece aop/sop/founder tarafından tarafından kullanılabilir ve adresinize uyan yasakları çözer.

  ALL seçeneği sadece sop ve founderler kullanabilir ve tüm yasakları çözer.

  20- COUNT : /cs count #kanal

  Komut kanalın uop/vop/aop/sop/akick listesinde bulunanların sayısını gösterir. Sadece kanal Uopları ve daha yetkili olanlar tarafından kullanalabilir.

  CHANSERV SET

  AUTOVOICE /cs set #kanal autovop on/off
  Bu komut /cs vop #channel add *@* komutuyla yer değiştirdi.

  Bu komut vop listesinde olan olmayan, kanala giren herkese +v verir. Komut aktif hale gelince şöyle bir mesaj çıkar Chanserv Automatic voice on join enableled for #abcdi.

  IDENT : /cs set #kanal ident on/off
  Komut aktif olduğunda kanal opları op olmak için nick şifrelerini girmelidir.

  OPGUARD /cs set #kanal opguard on/off
  Sadece aop ve sop ların kanalda op olmasını sağlar. Manual olarak op verilmez.

  RESTRICT /cs set #kanal restrict on/off
  Kanala Uop yada daha yetkili olan kişiler dışında kimsenin girmemesini sağlar.

  MEMOLEVEL : /cs set #kanal memolevel vop/aop/sop/NONE
  NONE seçeneği girildiğinde sedece kanal kurucusu memo yollayabilir.

  URL /cs set #kanal url Webadresin
  None : /cs set #channel url NONE (web adresini silmek için)

  Kurucunun kanal bilgisine (info) bir web adresi eklemesini sağlar.

  DESC : /cs set #kanal DESC description
  Kanal tanımını açıklamasını değiştirmeyi sağlar.

  EMAIL : /cs set #kanal

  Kurucunun kanal bilgisine (info) bir e-posta adresinin eklenmesini sağlar.

  MLOCK : /cs set #kanal mlock +/- <modes>
  Kurucunun kanal modlarını kilitlemesine (kesinleştirme/lock) yarar. Eğer hiçbir şey yazılmazsa bu MLOCK seçeneğini kapatır. “k” ve “t” (l) sadece manuel olarak kullanılabilir. Eğer bir değer ile girildiyse ör. /moda #kanal +k key yada /moda #kanal +I 3 gibi

  Örnekler : /cs set #www mlock +tn

  /cs set #spiderslair mlock +ki

  /cs set #webchat mlock +tn-klpi

  WHY : /cs why #kanal nick
  Bir kullanıcının kanalda neden ve ne yetkisi olduğunu olduğunu gösterir. Vop ve daha yetkililer tarafından kullanılır.

  ACC : /cs acc #kanal nick
  Bir kullanıcının kanalda ne yetkisi olduğunu gösterir.

  ACCESS : /cs access #kanal nick ACC komutunun aynısıdır.

  MEMOSERV (Mesaj gönderme,alma vb. Servis.)
  Not: Bu servisi kullanabilmek için kullandığınız Nick’in NickServ tarafından kayıtlı olması gerekli ve Memo göndermek istediğiniz kullanıcının Nick’ide NickServ tarfından kayıtlı olması gerekli.

  1. Nicke memo gönderme.

  SEND: /ms send
  Herhangi bir kullanıcıya memo gönderir.
  Örnek: /ms send nick mesaj

  2. Memoların listesini alma.

  LIST: /ms list
  Memo’ları listeler.
  Örnek: /ms list

  3. Memoları okuma.

  READ: /ms read
  Bir memo’yu okumaya yarar
  Örnek: /ms read 3

  4. Memoları silme.

  DELETE: /ms del
  Bir memo’yu siler.
  Ayrıntılar:
  /ms del sayı ( Sadece seçtiğiniz mesaj silinir )
  /ms del all veya * ( Tüm mesajlarınız silinir )
  /ms del sayı : sayı örnek: /ms del 1:8 (1’den 8’e kadar olan tüm memoları siler)
  Not: Silinen memolar “Recycler box” a gider..

  5. Çöp kutusundaki memoları temizleme.

  EXPUNGE: /ms expunge
  “Recycler box” ‘taki memoları temizler/siler.
  Örnek: /ms expunge

  6. Memoları engelleme (ignore) etme.

  IGNORE: /ms ignore
  Memoserv ignore komutu
  Komut: /ms IGNORE [add|del|list|wipe] <nick>
  Nickserv’le nicki kaydedilmiş kişilerden memo almamayı sağlar.
  Eğer ms ignore listesindeki kişi memo atmak isterse memoserv ona sizin ondan
  memo almak istemediğinizi söyleyecektir.
  Örnek: /ms ignore add sisus ( “sisus” Nick’li kullanıcıyı engel (ignore) listenize eklemiş oluyorsunuz)

  Örnek: /ms ignore del sisus ( “sisus” Nick’li kullanıcıyı engel (ignore) listenizden çıkarmış oluyorsunuz)
  Örnek: /ms ignore list ( Engel (ignore) listesine eklenmiş kullanıcıların listesini verir )
  Örnek: /ms ignore wipe ( Engel (ignore) listesini temizler )

  SENDTO /ms sendto
  Belirtilen kanal listesine memo gönderir.

  Örn /ms sendto #kanal vop/aop/sop msg

  CLOSE : /ms close
  Belirtilen memo clasörünü kapatır. Memoserv yeni bir clasör seçmeniz için soracaktır.

  STAT : /ms stat
  Tüm memo klasörlerini gösterir.

  CREATE : /ms create
  Yeni bir memo klasörü yaratır.

  Örn: /ms create INBOX2

  UNDEL : /ms undel
  Recycler (çöp kutusundaki) box taki belirtilen memoyu eski memo klasörüne gönderir.

  Ör : /ms undel 3

  SELECT : /ms select
  Aktif memo klasörünü açar.

  Ör : /ms select INBOX2 (eğer INBOX ta yada başka klasördeyseniz INBOX2 klasörünü açar.)

  MOVE : /ms move
  Belirtilen memoyu başka bir klasöre gönderir.

  Ör. /ms move 2 SYSTEM1

  GENEL KOMUTLAR (Servisler dışında)

  OP: /mode #kanal +o nick

  Komut Nick’e belirtilen kanalda op verir.Verilen (@) op’luk geçicidir.
  Örnek: /mode #deneme +o sisus

  DEOP: /mode #kanal –o nick

  Komut operatörlerin operatörlüğünü geri almaya yarar.
  Örnek: /mode #deneme –o sisus

  VOICE: /mode #kanal +v nick

  Komutu bir kullanıcıya artı (voice) vermek için kullanılır.Verilen artı (voice) geçicidir.

  Örnek: /mode #deneme +v sisus

  DEVOICE: /mode #kanal –v nick
  Komutu bir kullanıcıdan artı (voice) almak için kullanılır.
  Örnek: /mode #deneme -v sisus

  BAN: /ban nick
  Kullanıcının kanala girmesini yasaklar.Eğer kanaldaysa kanaldan atmak için kick komutu kullanılır.Kanalda olmuş olsa dahi konuşamaz nick değişemez.

  Örnek: /ban sisus

  BANLIST: /mode #kanal +b
  Kanal yasak listesi almanızı sağlar.

  Örnek: /mode #deneme +b

  UNBAN: /mode #kanal -b bantürü
  Kullanıcının yasağını kaldırmak için kullanılır.Ban listesi alarak bantürü’nü öğrenebilirsiniz.

  Örnek: /mode #kanal -b *!java@192.168.0.kD502=

  KICK: /kick #kanal nick sebep

  Kullanıcıyı kanaldan atar, eğer ban atılmamışsa kanala tekrar girebilir. Sebep kısmına kanaldan neden atıldığı yazılır (tekrar,küfür,uzun yazı gibi…)

  Örnek: /kick #deneme sisus Lütfen yazı tekrarı yapmayınız.

  QUERY: /query nick
  Kullanıcının özeline girmek için kullanılır.

  Örnek: /query sisus

  WHOIS: /whois nick

  Kullanıcının sohbette olduğuzaman kullanılır. Bazı bilgilerini almanıza yarar (hangi kanallar’da olduğu,mail adresi,ismi,sunucuya girdiği zamanı vb.)

  Örnek: /whois sisus

  SILENCE: /silence [+] [-] nick
  Bir kullanıcı sizi rahatsız ettiği zaman susturmak için kullanılır.

  Örnek: /silence +sisus (Kullanıcıyı listeye eklemek için kullanılır)

  /silence –sisus (Kullanıcıyı listeden çıkartmak için kullanılır)

  /silence (Listede bulunan kullanıcıları listelemek için kullanılır)

  INVITE: /invite nick #kanal
  Kullanıcıyı kanala davet etmek için kullanılır.

  Örnek: /invite sisus #deneme

  PROTECT : /ns set protect on/off
  Bu komut nicki korumaya yarar Eğer 60 sn içende nick şifresi girilmezse nicki kullanmaya çalışan kişinin niki guestsxxxx olur

  SECURE : /ns set secure on/of
  Bu tomut açık olduğunda nickserv access listesi görmezden gelinir.

  MRECEIPTS : /ns set mrceipts on/off
  Bu komutla gönderdiğiniz memoyu gönderdiğiniz kişi okuduğunda haberdar eder

  MFORWARD : /ns set mforward on/off nickname

  Size gelen memolara başkasına yönlendirir. Kapatmak için off yapılmalı

  FIELD : /ns set field
  /ns info nickte yer alan bilgileri değiştirmenize eklemenize yarar

  /ns set field age 12 fibi

  Not Bilgileri silmek için komuta hiç bir şey eklemeden gönderilir. /ns set field age (enter)

  URL : /ns set url http://www.Sisus.cjb.net

  Nick infosuna wep adresi eklemeye yarar

  SHOWEMAIL : /ns set showemail on/off
  Nickname bilgisinde emael adresinin herkes tarafından förülmesini sağlar

  NOOP : /ns set noop on/off
  Biri sizi kanalda vop/aop/sop/ listesine eklemek istediğinde onayınızı alması gerekir

  NOMEMO : /ns set nomemo on/off
  Memo almamanızı sağlar

  AUTHORIZE : /ns set authorize buddy on/off
  Bu komut sizin başkasının whatc/buddy listesine eklerken sizin onayınızı almaya zorlar. Kapalıyken herkes etleyebilir. Açıkken herkes ekleyebilir. On yada off yazmazsanız açık anlamına gelir.

  /msg Nickserv set AUTHORIZE , /msg Nickserv SET AUTHORIZE BUDDY on

  CMODES

  b- Yasak (ban)

  i-davet (invite)

  k- anahtar (key-şifre)

  l- limit

  m- Moderated (denetlenmiş mesaj gönderemem odaya)

  n- Kanal dışından mesaj gönderilememesi

  o- Kanal oparatörü

  p- Özel (private) (/List komutunda yer almaması)

  s- Gizli kanalı listeden gizler

  r- kayıt (Registered)

  t- Başlık/topik

  v- Voice Kanal Modereted ise (+m) kullanıcılara artı verir

  M- Aktifse mesajlar başka kanala gider +n ise. Server adminleri tarafından kullanılabilir. Örn /mode #kanal +M gönderilecek kanal adı. Moderated sohbeti yönlendirmek için kullanılır.

  N- +mM modları aktif olan bir kanalda gönderilen mesajları almak için kullanılır. Örn /mode #kanal +N #mesajların geleceği kanal. +M ve +N birlikte kullanılır ve tektek kullanılamaz adminler kullanabilir.

  A- Auditorium Sadece adminler kullanabilir.

  j- Kanalda +k (key/şifre) modu açıksa java kullanıcıları bu anahtara ihtiyaç duymadan kanala girebilir.

  e-kanala CTCP komutlarının gönderilmemesini sağlar.

  c- Renk kullanılmamasını sağlar

  u- User op: UOPS Nicikinin yanında – işaretin görünmesini sağlar

  y- server desteklemiyor

  O- Kanalın limit modu açıksa belirtilen limitin üstünün başka kanala gitmesini sağlar. /mode #spiderslair +10 5 #spiderslair2 modunda 5 kullanıcıdan sonra #spiderslair2 kanalına giderler.

  L- Language server destekliyorsa ircoplar kullanabilir

  R- Restriced

  d- Nick değiştirmeyi engeller. Sadece guestten başka nike geçmeye izin verir. İrcopları etkilemez.

  w- Şu anda server desteklemiyor.

  Okunma Sayısı ;

  IRC Komutlari Mavi irc Mavi IRC Benzer Yazılar

  Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. Lütfen güvenilir kaynaklar ekleyerek madde içeriğinin geliştirilmesine yardımcı
  IRC, (Internet Relay Chat; İnternet Aktarmalı Sohbet), internet dünyası üzerinde en sık kullanılan protokollerden biridir.

  Toplam 0 Yorum Yapılmış

  Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
  IRC Komutlari Mavi irc Mavi IRC Etiketler